تعرفه ها و هزینه طراحی سایت
WEB DESIGN PRICE LIST
پکیج شخصی
طراحی سایت شخصی
9.000.000 تومان
پکیج شرکتی
طراحی سایت شوروم محصولات ، خدمات و پروژه ها
25.000.000 تومان
پکیج فروشگاهی
طراحی سایت فروشگاه اینترنتی
38.000.000 تومان

* کلیه هزینه های ارائه شده فوق ، مربوط به وب سایت تک زبانه می باشد و در صورت افزوده شدن زبان دوم به وب سایت 50% هزینه های فوق برای هر پکیج به هزینه کل افزوده خواهد شد و برای زبان سوم به بعد 30% هزینه های فوق به هزینه کل افزوده خواهد شد .

* در هزینه های فوق ، ترجمه متون، تولید محتوی ، عکاسی ، طراحی بنر ها و صفحات داخلی در نظر گرفته نشده و در صورت نیاز کارفرما به موارد ذکر شده، هزینه جداگانه محاسبه می گردد.