فرم دریافت نظرات طراحی سایت
WEB SITE DESIGN IDEAS

1- سبک اجرایی

2- انتخاب رنگ

"لطفا بر روی کادر های رنگی زیر کلیک نموده و ترکیب رنگ بندی سایت خود را انتخاب نموده و یا در کادر مشکی رنگ تایپ نمایید .

3- توضیحات تکمیلی

A-

B- نمونه سایت های طراحی شده مد نظر

C- توضیحات تکمیلی

D- صفحه اصلی شامل

E- تعداد زبان سایت

F- نقشه سایت:

***- مشخصات کارفرما